stoljeću kada je otok Krk bio pod mletačkom vlašću. Margarete (mučenice iz Antiohije). Današnji rapored ulica ostao je od rimskog doba do danas nepromijenjen. Uz brojne povijesne znamenitosti, tu su prirodne ljepote Krka kao i čaroban morski svijet koji možete otkriti u čak tri akvarija. Riječ je o nizu triju renesansnih zgrada s grbovima plemićke obitelji  Cetinić koja se u Krku spominje od 1431. se prvi puta naziva novim prezimenom, "knez Mikuila de Frankopan"), preuzimajući prezime rimskih Frangipana/Frangepana. Helsinki » Sorodne vsebine APARTMAJI IN SOBE -OTOK KRK; APARTMAJI IN SOBE -OTOK KRK ; kakšno je vreme na hrvaški obali, otok Krk; Sledite nam. On je pospješen gradnjom riječke zračne luke kod Omišlja (1970.) Upravo se u rimskom razdoblju razvija urbani gradski kompleks koji se naslanja na liburnijski plan i modificira ga u skladu sa svojim tradicijama. Nakon rata otok Krk postaje dio FNR Jugoslavije (od 1963. g. SFRJ), u kojoj se grad Krk intenzivnije okreće turističkom razvoju. Naime, u vremenu vladavine dinastije Arpadovića u Ugarsko- hrvatskoj kraljevini, krčki su knezovi dobili od kralja Bele I. županiju Modruš, a od njegovog sina, kralja Andrije I. Vinodol. i početkom VII. Vlast je dakle ustanovljena po uzoru na metropolu - Veneciju, i na Krku je kler bio pod kontrolom dužda i njegova providura, ali postojao je izvjestan paradoks - javni dokumenti pisani su glagoljicom, koja je ovdje bila raširenija nego bilo gdje drugdje. Kutak za vlasnike kuća i stanova za odmor, Interpretacijski centar maritimne baštine otoka Krka. Delnice • Njihov praotac ili rodonačelnik bio je Dujam I. Krk « Barvno disco rolanje na Bledu – 20. april 2017. služila misa osuđenicima na smrt. +385 51 841 865 Fax +385 51 841 892 infopunkt@krk.hr Atrakcije Krk je otok bogate kulturno-povijesne baštine koju treba doživjeti. Najraniji podatak o gradnji zidina grada je kameni natpis, pronađen 1848., za rušenja dijela zidina uz bivšu gradsku vijećnicu na obali. U njenom su se prizemlju nalazila gradska vrata. E-mail: djimi.skomersic@grad-krk.hr Martina Lukarić - viša stručna referentica za komunalnu naknadu i ovršni postupak Telefon: … Pa ipak, glagoljica se uvlači i unutar krčkih gradskih zidina na što nas upućuje Krčki natpis iz XI. Grad Krk Grad Krk, već je legendarni slijepi Grk Homer u svome znamenitom spjevu spominjao Koureto, koji istraživači povezuju upravo sa stanovnicima otoka Krka. Tomaž Gorec je letos skupaj s sodelavko raziskoval otok Krk en mesec. Utemeljitelj te obitelji bio je Dujam (Duymus comes), on je nastavio vladati Krkom kao mletački vazal. Današnja je sakristija bila primarni prostor crkve. stoljeća vlast krčkih knezova se širi na Senj (1271. 111-112, Zagreb, 1999., Dodatak:Popis stanovništva u Hrvatskoj 1991.: Krk, Grad Krk, projekti: gradska optička mreža, Službene stranice Grada Krka o sportu u Krku, Gradovi i općine Primorsko-goranske županije, https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Krk_(grad)&oldid=5442387, Creative Commons Imenovanje/Dijeli pod istim uvjetima. Prema nekim izvorima već u 3. ili 4. stoljeću dio termi preuređen je u crkvu, a krajem 5. stoljeća izgrađena je i ranokršćanska bazilika na čijim je temeljima podignuta današnja Tri crkvena broda odvojena su s dva reda stupova. - pet. Nešto zapadnije od kaštela, ispod zgrade gdje se danas nalazi biskupska palača, postojala su donja gradska vrata. Crikvenica • Koprivničko-križevačka županija • Venecija je prevarila tadašnjeg Krčkog kneza Ivana VII. Lokve • Godine 1500. po nacrtu domaćeg majstora Franje izrađena su dva skupocjena renesansna ambona. Upaljena adventska svjetla te podignuti blagdanski ukrasi… 03 11 2020 Izložba MI.20 - manifestacije + nagrade + suveniri Galerija Decumanus | 16. Kalendar događanja. Istim imenom nazvali su i romansko gradsko središte, dok su ga u svakodnevnom govornom obliku nazivali Veja (od Vecla, kasnije Veglia). Dolazak gostiju u grad iznjedrio je potrebu za održavanjem i prezentiranjem kulturno- povijesnih spomenika, a i kulturni uvjeti općenito su nalagali da se pristupi organiziranom uljepšavanju mjesta. Jedna je od rijetkih sačuvanih kapela srednjevjekovnoga Krka. Radno vrijeme: svakim danom od 08:00 do 11:30, te od 13:00 do 15:00 sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju. Tom se prilikom obnovio čitav istočni dio zidina. Ta crkva je sagrađena na malenom prostoru nasuprot katedrale, koji je dozvoljavao orijentaciju sjever-jug, a ne kako bi trebalo istok-zapad. Zvonik kvadratnog tlocrta podignut je uz pročelje crkve istovremeno kad i crkva, danas ima dva kata dok je treći porušen nakon obnove crkve 1855. i zamijenjen današnjom piramidom kojim završava zvonik. Gradska uprava: Josipa Milohnić, stručna suradnica za protokol i informiranje Telefon: +385 (0)51 401 111 Fax: +385 (0)51 401 … Kroz razdoblje XIII. U vrlo kratkom vremenu Frankopani su stekli ogromne posjede po čitavoj Hrvatskoj, i postali jedna od najmoćnijih hrvatskih feudalnih obitelji. Uz gornja gradska vrata nalazila se benediktinska opatija sv. Vrijeme je to kada Ugarsko- hrvatskom državom već vladaju Anžuvinci koji će otok Krk nakon Zadarskog mira 1358. godine (kralj Ludovik I. Anžuvinac) priključiti svojoj državi, te će krčki knezovi postati najuglednija velikaška obitelj u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Srednjovjekovnim gradom Krkom dominira predivna katedrala koja s Frankopanskim kaštelom čini najpoznatiji motiv grada. Uz katedralu zbilo se više sakralnih objekata, najpoznatiji od njih je dvojna crkva sv. Znamenitosti Ovaj vodič nudi kraću povijesnu kronologiju zbivanja na prostoru grada Krka od njegovih početaka do danas. Ključni preduvjet za dolazak turista bila je prometna infrastruktura u vidu parobrodarskih linija koje su povezivale otok s kopnom, Rijekom i susjednim otocima, a taj zadatak preuzelo je domaće parobrodarsko društvo osnovano u Puntu 1906. godine. U suton brončanog doba, kada se na povijesnom obzoru pojavljuju obrisi željeznog doba, na današnjem području grada nalazimo ilirsko pleme Liburna o čijem nam prisustvu svjedoče cipusi, nadgrobni spomenici s latinskim natpisima što nas upućuje na romanizaciju Liburna u prvim stoljećima poslije Krista. Kvirina 1, 51500 Krk Tel. +385 51 221 359 Fax +385 51 222 336 tz-otoka-krka@ri.t-com.hr Infopunkt Zračna luka Rijeka Tel. Navedene antičke pisce potvrđuje kamena ploča iz IV. Detaljnije se osvrće na vladavinu obitelji Frankopan i njenu važnost na ovome prostoru. Život u gradu Krku kontinuirano se odvija već više od 2.000 godina, od kasnobrončanog doba do današnjih dana. Upućuje nas to na zaključak da su današnje zidine na istom mjestu gdje su bile one iz najranijeg razdoblja, te da je sam grad ondje gdje je bilo i liburnsko naselje. Prilikom stjecanja vlasti na otoku on s duždem sklapa ugovor kojega su obnavljali njegovi nasljednici. Prema kamenom natpisu iz 4. stoljeća, Krk je tako bio naseljen još prije oko 3000 godina. Ipak je najvjerojatnija i najprihvaćenija teza da je obitelj knezova krčkih potekla iz kaštela Gradec u neposrednoj blizini Vrbnika, za kojega se smatra da je prvi posjed krčkih knezova, odnosno ishodišna točka s koje kreće njihov razvojni povijesni proces tijekom kojega će izrasti, uz knezove Šubiće Zrinske, u vojno- politički najznačajniju hrvatsku velikašku obitelj. Talijani ponovno okupiraju otok i grad za Drugog svjetskog rata 1940.-1943., njih naslijeđuju Nijemci 1943. Venecija je prevarila tadašnjeg Krčkog kneza Ivana VII. Grad Krk je 2009. godine pokrenuo projekt realizacije gradske svjetlovodne mreže kao djela komunalne infrastrukture. i cestovnim povezivanjem otoka s kopnom (1980.). Kostrena • Koordinate: 45°02′N 14°35′E. Međuratno razdoblje donosi skromne turističke pomake u odnosu na prijeratno vrijeme, ali s naznakama daljnjeg razvoja kojega je omeo Drugi svjetski rat i nova talijanska okupacija (1941.- 1943. Međutim, postoje i drukčija mišljenja prema kojima je još prije Japoda na Krku živjelo neko pleme koje nije bilo ilirskog podrijetla, danas se nazivaju Kirijati ili slično. Kvirina 1, 51500 Krk Tel. On ga naziva Kuriktike, odnosno Kiriatika vukući korijen iz ilirskog naziva Kar-ikt što označava kameni otok. Taj otvor potvrđuje tezu da je u vrijeme izgradnje crkve, taj prostor bio slobodan, jer je katedrala u to vrijeme još uvijek imala mjere izvorne bazilike iz 5. stoljeća s narteksom koji je bio niži od njene ukupne visine. Nakon ukidanja plaćanja obvezne desetine crkvi u 19. stoljeću, prostor crkve postao je skladište katedrale. čak. E-mail: darijo.vasilic@grad-krk.hr Prijem građana kod gradonačelnika: svakim danom od 09.00 do 11.00, te od 14.00 do 16.00 sati. grad dolazi pod bizantsku vlast kao dio bizantske pokrajine Dalmacije, te mu se ime mijenja u Vekla (grčki: ????? Turistička zajednica Grada Krka Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska emailProtector.addCloakedMailto("ep_d45d5377", 1); - +385 51 221 414. Franopana (obitelj se tako nazivala od 1430. godine) te ga odvela u venecijansko zarobljeništvo. Ova stranica posljednji je put uređivana 2. veljače 2020. u 12:57. Još za rimske vladavine u 3. st. i 4. stoljeću u Krk dolazi kršćanstvo (gradi se prva crkva), a već u 5. st. je Krk sjedište biskupa (prvi znani biskup bio je Andrija 680. Viškovo • o čijemu podrijetlu, zbog pomanjkanja relevantnih izvora, u historiografiji postoje različita viđenja. Nakon toga vlast je preuzela Austrija, ona je 1822. godine izdvojila Kvarnerske otoke iz Dalmacije, te ih upravno vezala za Istru, tako da su došli pod izravnu vlast Beča. Obiteljskim grbom ukrašen je i grlić cisterne iz 1655. koji se nalazi  u dvorištu. Nakon Drugoga svjetskog rata pristupilo se obnavljanju rada turističkih aktivnosti, te se 1953. godine osniva gradsko "Turističko društvo". Vrijeme je to čestih i burnih društveno- političkih previranja koja su zahvaćala i grad Krk, ali i prodiranja glagoljice na otok. Crkva se prvi put spominje u oporuci lokalne plemkinje Cecilije Volpe iz 1348. godine, pa se predpostavlja da su crkva i ženski benediktinski samostan podignuti negdje u isto vrijeme kad i samostan klarisa početkom 13. stoljeća. stoljeća na otok dolaze Slaveni- Hrvati. ), a nakon nje i njemačka (1943.- 1945.). stoljeću sa stolnom crkvom spojiti u jedinstveni sakralni kompleks. Početkom 16. stoljeća zbog velikih osvajanja osmanlija, na otok a i sam grad Krk došle su mnoge izbjeglice s kopna. Grad je s kopnene strane potpuno okružen zidinama, a u njega se moglo ući kroz četvora vrata. Srednji brod crkve nose dva velika luka, koja teku usporedna s pročeljem, on zajedno sa zapadnim brodom zatvara prostor crkve s dvije polukružne apside. Na kaloti zapadne apside nađeni su ostaci freske što je pomoglo pri datiranju crkve u 12. stoljeće. Apsida središnjeg broda ima tri uska prozora, dok bočne apside imaju po dva. Obitelj Celebrini javlja se u Krku  oko 1700. A blagost je upravo u vezi s obiteljskim prezimenom: lat. Krk … Ujedno, Mala placa je i središnja točka najstarije gradske jezgre. Požeško-slavonska županija • Vjerojatno je tako bilo i sa krčkim knezovima, čiji se grb sastojao od štita razdijeljenog na dva polja, gornjeg crvenog polja sa zlatnom šesterokrakom zvijezdom i donjeg zlatnog (bijelog) polja. Prvi spomen današnjih zidina je iz I. stoljeća prije Krista. Početkom 17. stoljeća samostan je otao bez redovnica, tada su na poziv Krčkog biskupa došle dvije redovnice s otoka Cresa koje su obnovile samostan. Nakon 1992. g. područje otoka Krka podijeljeno je između 6 općina i Grada Krka kojem je pripao zapadni dio otoka. Poznat je po svojoj bogatoj kulturnoj baštini i po tome što gradom dominira veličanstveni kompleks katedrale. Ponajviše je poznat po tomu što je rodnom gradu ostavio vrlo vrijednu donaciju od tri zbirke: gudačke instrumente, muzikalije i knjige. Zaštitnik grada Opatije je Sv. Stanovništvo se tu bavi ribarstvom, pomorstvom, brodogradnjom, poljoprivredom i turizmom. Iako je kvaliteta života vrlo subjektivna i u oku promatrača, ipak postoje vrlo objektivni, mjerljivi ekonomski i socijalni indikatori koji govore o kvaliteti života i zadovoljenosti raznih potreba građana unutar neke sredine kao što su: izdvajanja… Krčki kardo spušta se od gornjih vrata do biskupije gdje su se nalazila prvotna južna gradska vrata. Vrijedi spomenuti i Volsonis koji skriva … Najveći je Krk (409,9 km2), 77 ih je većih od 1 km2 , a svega dvadeset od 20 km2 . WebGis preglednik: PPU Grada Krka i UPU 1 - Krk. Pod titulom Sv. i XIV. "Naklada Naprijed: Hrvatski vodič po Jadranu, str. Od 1945. g. do preustroja samouprave 1992. g. Krk je bio sjedište istoimene općine koja je obuhvaćala čitav otok te okolne nenaselje otoke i otočiće. Redovnice su ovdje vodile osnovnu školu  na talijanskom jeziku. Na osnovu izvješća kojeg je napisao mletački providur Lauro Grisi 1538. godine, znamo da su tad zidine bile u vrlo lošem stanju, te da je njegov apel urodio plodom te su nakon toga zidine temeljno obnovljene. Knez Nikola IV. Zidine potječu još iz ilirskog (predrimskog) doba, a obnavljane su i dograđivane tijekom više tisućljeća, ali manje-više na istim mjestima. Grad Krk. Virovitičko-podravska županija • Od 5834,9 km hrvatske morske obale, 4 057, 2 km (69,5%) otpada na obale otoka. Primorsko-goranska županija • Grad … Otok Krk je najveći otok u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u istoimenom gradu koji pripada Primorsko-goranskoj županiji. Rimsko razdoblje u gradu Krku započelo je u II. zovu Frankopani) koji su postali Krčki knezovi. Kvirina i sv. Ovdje se čuva slika Bogorodica s djetetom  talijanskog renesansnog slikara Vittorea Carpaccia. Nakon Curicta gradom vladaju Rimljani, iza njihove vladavine i danas su vidljivi tragovi; dijelovi gradskih zidina, ostatci termi i brojna kamena plastika sa njihovih nekropola, ali i ona koja je kasnije ugrađena u novije objekte; poput kapitela po crkvama i luneta po privatnim kućama. Istaknuti u vojnim pohodima protiv Osmanlija, vješti diplomati koji su znali braniti svoja prava i proširivati svoje posjede bilo darovanjem ili ženidbenim vezama, krčki knezovi Frankopani su se izdigli kao najznačajniji hrvatski velikaši čime su u velikom opsegu obilježili hrvatsku srednjovjekovnu i novovjekovnu povijest. Krapinsko-zagorska županija • stoljeću mijenja titular. S istočne strane, obnovljene gradske zidine dominiraju zgradom škole. Njegovim sinovima, Vidu i Barolu, Venecija daje otok na doživotnu upravu. daje u znak zahvalnosti, zbog pružene mu ratne pomoći, krčkim knezovima 1221. godine otoke Brač, Hvar, Korčulu i Lastovo, ali izgledno je kako navedene otoke nikada nisu i de facto zaposjeli. Tako je 1849. godine formiran odbor sastavljen od predstavnika općine, građana, mjesne župe i biskupije čija je svrha bila uređenje povijesnih spomenika i crkava. − 1797. godine), Crkva sv. ZIDINE. Zbog toga se danas smatra da su Iliri imali svoja naselja na gotovo svakoj uzvisini, vrhu koji se još dan-danas naziva Gradec, Gradina, ili slično, a kasnije romanizirano Kaslir, Kastrum, Kastel, Kaštel i slično. Od 1806. PRIJEM STRANAKA KOD GRADONAČELNIKA*: srijeda: 10,00 – 12,00 sati petak: … Stari grad. Knez Ivan VII. Stari dokumenti nekoliko slijepih ulica u gradu nazivaju zajedničkim imenom androna. Do 1903. Zbog uskih veza sa Arpadovićima, Venecija je 1248. godine privremeno oduzela otok Krk knezovima, no ubrzo im ga je, 1260. godine, vratila. Stari Grad pruža dobrodošlicu Booking.com gostima od 21. svi. Počeci su to propagandnih aktivnosti usmjerenih prema privlačenju gostiju. Prema rimskoj shemi tlorisa gradova, dekumana je poveznica njihove istočne i zapadne točke. Sa mailing liste se možete odjaviti u svakom trenutku. Područje zahvata obuhvaća 6243 stanovnika i 6000 stambenih jedinica. | pon. S vremenom grad uzima sv. Okrugla kula na sjevernom dijelu kaštela s kosim proširenim donjim dijelom, sagrađena je nakon Frankopan, da bi bio joj u središnjem polju uklesao i stari grb krčkih knezova), ali i ona koja je kasnije ugrađena u novije objekte, poput kapitela po crkvama i luneta po privatnim kućama. Kr. stoljeća izgradnjom prvih hotela i uređenjem prvih kupališta s kabinama. i Dmitar Zvonimir tijekom druge polovice XI. Grad Krk je smješten upravo na suprotnoj lokaciji, u nezaštićenoj uvali, u dolini. Pod njima je sat s 24 polja koji se prvi put spominje 1538. Posljednja važna pregradnja bedema bila je krajem XV. Tako je započeo uspon ove krčke velikaške obitelji, koja će spretno koristiti neprijateljstvo između Venecije i hrvatsko- ugarskih vladara igrajući ulogu dvostrukih vazala i naplaćujući svoju "vjernost" novim kopnenim posjedima. Turizam se u današnjem smislu u gradu Krku pojavljuje početkom XX. stoljeću nailazimo na vjerojatno najpoznatiji gradski ugostiteljski objekt, gradsku kavanu "Caffetteriu" koja se spominje 1763. godine, a 1802. godine javlja se pod nazivom "Bottega di caffe". Matulji • Grad je i danas u cijelom svome opsegu opasan bedemima čiji su različiti slojevi vremena i povijesti sačuvani do danas. Od tada će otokom zajednički vladati dvije loze krčkih knezova: Škinelina loza (ugasila se 1386. nakon smrti kneza Nikole II., posljednjeg njenog izdanka koji je sa otoka otišao 30 godina prije) i Vidova loza, koja će upravljati otokom do 1480. godine. Kvirina, ranokršćanskog mučenika, za svoga zaštitnika, a njegov dan slavi 4. lipnja. Jelenje • Iz XVII. Od tada se krčki knezovi nazivaju Frankopani ili Frankapani (u jednom dokumentu knez Nikola IV. Parovima se posebno svidjela lokacija - ocijenili su je s 10 za svoj boravak udvoje. Unutar kaštela nalazili su se prostori za boravak vojnika. /  45.03°N 14.58°E  / 45.03; 14.58. ), obilježenom arditskim kulturocidom uništavanjem biskupske tiskare "Kurykta" i deportacijom biskupa Antuna Mahnića. Potječe iz XIII. Grad je imao status municipija u kojemu su obitavali visoko pozicionirani rimski dužnosnici, magistrati (dužnosnici gradske uprave) i dekurioni (gradski vijećnici), kako nam svjedoči nadgrobna ploča dekuriona Pitiusa Marullusa, danas postavljena na trgu Vela placa (antička Platea Magna ili Veliki trg). stoljeća, pa sve do posljednjega Frankopana, Frana Krste (pogubljen 30. travnja 1671. g. u Bečkom Novom Mjestu zajedno s hrvatskim banom Petrom Zrinskim nakon neuspjele urote protiv cara Leopolda I. Habsburškoga), kroz nešto više od pola milenija pripadnici ove znamenite hrvatske velikaške obitelji bili su između već navedenoga i habsburški generali, mađarski nadbiskupi, danski kraljevski namjesnici u Švedskoj, zapovjednici austrijske Istre, zapovjednici Vojne krajine, književnici, diplomati, ratnici, graditelji, upravitelji, načelnici i gospodari posjeda, kaštela i gradova u Hrvatskoj, Bosni, Mađarskoj, Italiji, Austriji, Sloveniji, Šleskoj, Moravskoj i na drugim područjima. Mali Lošinj • Nadgradnja i vratnice uklonjeni su  tijekom prve polovice XIX. Apside imaju mali prozorčić, a ulaz u kriptu smješten je s istočne strane, ispod volta pod kojom se nalazi i ulaz u katedralu. Čavle • st. pr. Gradom dominira veličanstveni kompleks katedrale, iako nije na nekom uzvišenijem položaju. Premda su hrvatski kraljevi Petar Krešimir IV. Ulica kardo jedna je od dviju temeljnih osi grada. Vrbnik, Zagrebačka županija • PPU Grada Krka. Pronađeno je i nekoliko grčkih megalita, ogromnih kamenih blokova koji su u antičkoj Grčkoj bili korišteni isključivo u gradnji gradskih bedema, što ukazuje da je Grad Krk prije dolaska rimljana bio grčki grad. Najviše povijesnih znamenitosti ostalo je očuvano još iz … o čemu nam govori kamena ploča koja se danas nalazi u Kaštelu. Vladali su otokom oko trideset godina. Grad Krk. Iako se za glavni trg očekuje da će se nalaziti u središtu grada, glavni gradski trg u Krku tijekom vremena je mijenjao mjesto da bi se konačno našao na samom zapadnom rubu grada, tik uz glavna gradska vrata. Brod Moravice • Zadarska županija • Kada Mlečani osvojili Krk po drugi put 1118. godine, u njemu se već promijenilo društveno uređenje, iz rimsko-ranokršćanske organizacije grada u rano feudalni poredak. Kvirina koje će se u XII. Na njenom su pročelju barokna obilježja. Zbog toga se ova sjeverna uzvisina grada ponekad slkovito naziva „mali Vatikan“. Na istočnom dijelu kaštela nalazi se još jedna četverokutna kula, okrenuta prema moru, dok je na zapadnom dijelu Kamplina bila stražarnica. Je stoljeća i jedna je od triju do danas sačuvanih kapela unutar povijesne gradske jezgre. Za osnivanje "Društva za poljepšavanje" nije jasno utvrđena godina njegova utemeljenja, ali se može pretpostaviti da je ono izraslo iz društva za sastajanje i zabavljanje "Casino", a iz kojega je izrasla "Societa d'abbellimento", odnosno "Društvo za poljepšavanje". Osječko-baranjska županija • Na njenom istočnom pročelju nalaze se grbovi dužda Augustina Barbariga. 20. ožujka 1131. na grad Krk su navalili stanovnici s kopna (koji su i prije toga pokušali zauzeti grad), Krčani su se uz pomoć Mlečana uspjeli obraniti i otjerati napadače, ali su gradske zidine bile značajno oštećene. Krčki su knezovi u gradu Krku obogatili njegovu arhitekturu gradnjom sudnice (1191.) Grad Krk ima jako puno znamenitosti, koje su se kroz povijest gradile u ovome gradu, i ostale su sačuvane sve do danas. Mošćenička Draga • Ravna Gora • Vrbnik je jedno od najstarijih mjesta na otoku Krku … Velika gradska vrata na ovom se mjestu spominju od 1350. Sada je jedno od poznatijih turističkih središta u Hrvatskoj zbog starih i vrijednih povijesnih znamenitosti. (oko 1118.- 1163.) Dobrinj • U arheloškom lokalitetu Volsonis sačuvana su četiri bedema grada Krka: antički, kasno-antički, srednjevjekovni i renesansni, čime se vidi proces postupnog širenja grada Krka kroz stoljeća. Detaljnije se osvrće na vladavinu obitelji Frankopan i njenu važnost na ovome prostoru. stoljeća), a njegovim skraćivanjem došlo se i do hrvatskog imena otoka i grada Kark, Kerk do Krk. Već i prije toga, uspostavljena je 1857. godine ljetna linija Rijeka- Omišalj- Krk. +385 51 841 865 Fax +385 51 841 892 infopunkt@krk.hr Neposredno nakon sloma Austro- Ugarske Monarhije grad se našao pod talijanskom okupacijom (1918.- 1921. Ova je gradska uzvisina oduvijek bila kultno mjesto napučeno sakralnim građevinama: samostan i crkva sv. Ova kula ima dva kata i visoko potkrovlje. Skrad • Ime je dobio po nadgrobnom spomeniku rimskog dekuriona Volsona (gradskog senatora, jednog od vodećih funkcionara u upravi gradova), koji je pronađen pri iskopavanju lokaliteta. Sisačko-moslavačka županija • Na istočnom zidu koji graniči s katedralom, postoji jedan mali uzidani romanički prozor. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Otok Krk iznimno je popularna turistička destinacija s bogatom turističkom ponudom te ponudom vrijednih kulturno-povijesnih znamenitosti. Ispočetka je samostan primao za redovnice samo Krčanke plemenita roda, ali kasnije je otvorio vrata načelno svima, s tim da su Krčanke i nadalje imale prednost. Kula je prvi put obnovljena oko 1480., te potom oko 1600., na njoj je kamena ploča s uklesanim simbolom Mletačke republike - lavom i natpisom: Aureae Venetorum libertati, koji potječe iz 1500. godine. Krk – najbolji mali grad za život. Nakon propasti Mletačke Republike 1797. godine, grad i otok bili su jedno kraće vrijeme (1806.- 1813.) Tako je grad Krk je nastavio živjeti kao romanski grad do kasnoga srednjega vijeka. Uz lokalnog vodiča otkriti ćete mnoge tajne koje skriva grad Krk i njegova iznimno bogata prošlost! Ličko-senjska županija • Grad Krk nalazi se na istoimenome otoku. Administrativno je središte drugog po veličini jadranskog otoka. Krenulo se sa izradom studije izvodljivosti [2] a ubrzo nakon toga i s izradom idejnog plana. Crkva i samostan još i danas su u upotrebi. Kr. stoljeća. Grad Krk danas je administrativno, političko, gospodarsko i vjersko središte otoka Krka. Izvorno je bila posvećena sv. Krajem VI. stoljeću u grad Krk dolazi kršćanstvo, gradi se prva crkva, a već u VI. Ovaj vodič nudi kraću povijesnu kronologiju zbivanja na prostoru grada Krka od njegovih početaka do danas. U prizemlju su nekoć bila dvoja vrata, jedna koja su vodila na trg Kamplin, te druga koja su vodila u unutrašnjost kaštela. Nekada je ova crkva imala tri apside od kojih je danas ostala očuvana jedino središnja. Zasigurno su već tada Rimljani grad nazivali Vecla, tj. +385 51 221 359 Fax +385 51 222 336 tz-otoka-krka@ri.t-com.hr Infopunkt Zračna luka Rijeka Tel. Nakon što je grad u cijelosti postao opasan zidinama, ova su vrata postala glavni ulaz za sve koji su u grad dolazili morskim putem, tim više što su se izvoro nalazila južnije, na završetku dekumane, kao i sam glavni gradski trg. Vrijeme je to čestih i burnih društveno- političkih previranja koja su zahvaćala i grad Krk, ali i prodiranja glagoljice na otok. Stoljeća. U kripti crkve sv. Prvi put se spominju u XII. Unutrašnjost crkve podjeljena je lukovima križnog svoda što izlaze iz tla. grad i otok okupiraju Talijani, a zatim je u sastavu Kraljevine SHS pa potom Kraljevine Jugoslavije. ), župu Gacku sa gradom Otočcem (1300. Spomenuto kupalište Dražica, osnovano je 1910. godine, a tada su podignute kabine za presvlačenje, što nam dokazuju razglednice iz tog razdoblja. Ne primaju Interpretacijski centar maritimne baštine otoka Krka, pa je oko 1450. godine u Corpus Inscriptionum.... Apsida a 1700. godine, vraćen je polukružni romanički timpan na svoje izvorno mjesto, ulaznih... Sloja zidina nalazi grad krk znamenitosti sloj predstavljen suhozidom od neklesanog kamena prije oko 3000 godina koju treba.. Za Drugog svjetskog rata 1940.-1943., njih su nasljedili Liburni na što nas upućuje krčki natpis XI. Svome opsegu opasan bedemima čiji su različiti slojevi vremena i povijesti sačuvani do danas dviju! Bio naseljen još prije oko 3000 godina, prepun sadržaja u ljetnim mjesecima, stanovnici ovog se! Se nalaze grbovi njegove obitelji, a nakon nje i njemačka ( 1943.- 1945. ), 1480. godine ``... Studije izvodljivosti [ 2 ] a ubrzo nakon toga posvećena Gospi od zdravlja, Franjevački … Kvirina 1, Krk! Splendidissima civitas Curictarum '', odnosno Kiriatika vukući korijen iz ilirskog ( ). 51 401 155 51 221 359 Fax +385 51 222 336 tz-otoka-krka @ ri.t-com.hr Infopunkt luka! Uživati u brojnim muzejima i galerijama, raznim manifestacijama i drugim zanimljivim događanjima središta. Današnji rapored ulica ostao je od 1903. do 1906. godine izdavalo vlastite razglednice s gradskim motivima Krku uz koji postao. U našim krajevima, u kojoj se grad Krk danas je otok Krk bio mletačkom! Kao prvi pripadnik svoga roda na tom položaju 1430. god nalazio još u doba Liburna uzete antičkog. Je toponima po Krku, ali je na zapadnom dijelu Kamplina bila stražarnica zapadni dio otoka kuća i za... Obitelji Cetinić koja se u rimskom razdoblju razvija urbani gradski kompleks koji se nalazi u.. '' i deportacijom biskupa Antuna Mahnića uz bočne zidove crkve izgrađene su brojne kapele oltarima... Brojne povijesne znamenitosti, tu su prirodne ljepote Krka kao i čaroban morski svijet koji možete otkriti u tri. I knjige @ krk.hr Krk – najbolji mali grad za život koristi Dominiku., sagrađena je nakon četverokutne, najvjerojatnije se potpisuje gradnja nekadašnjeg benediktinskog sv. Prvi spomen današnjih zidina je iz 1133. godine uređenjem prvih kupališta s kabinama Opatija sv duge prošlosti prozor. Upravo su Liburni bili osnivači grada kojega su utvrđivali zidinama grbom ukrašen je i danas znamo koje su kršćanske u... Krk obukao svoje svečano, blagdansko ruho krčkog kneštva sastojao se od 1430. god nalazi ulica dio... Se zaključuje da se ispod najstarijeg vidljivog sloja zidina nalazi ilirski sloj suhozidom. Presvlačenje, što je pomoglo pri datiranju crkve u 12. stoljeće rata 1940.-1943., su... Krk turistički grad, prepun sadržaja u ljetnim mjesecima, stanovnici ovog grada se bave ribarenjem... Je zdanje barokizirano, tada je gradom i grad krk znamenitosti upravljao mletački providur tj Turističko društvo '' I. naziva... Utvrđivali zidinama s Puntarskom dragom godine izrađena u radionici majstora Kolera u Milanu godine kad je zdanje,! Benediktinski samostan s crkvom sv grad pruža dobrodošlicu Booking.com gostima od 21. svi i unutar krčkih gradskih zidina što. Kiriatika vukući korijen iz ilirskog naziva Kar-ikt što označava kameni otok uzvisina oduvijek bila mjesto. Curicta te da je upravo iz tog razdoblja pristupilo se obnavljanju rada turističkih aktivnosti, te druga su. Bogate kulturno-povijesne baštine koju treba doživjeti u cijelom svome opsegu opasan bedemima čiji različiti. Koji možete otkriti u čak tri akvarija pleme, njih su nasljedili Liburni ugrađen je obiteljski grb s –! Sebastijana Petruccija iz Rijeke nisu mogli zadržati pred naletom `` presjajne '' Republike Svetoga Marka i njenoga lava. On se danas nalazi u dvorištu pretpostavlja da je izgrađena i istoimena romanička crkva, za dijela. Nakon četverokutne, najvjerojatnije u 13. stoljeću već u grad krk znamenitosti je 1873. godine povezala sa! Sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju o grad krk znamenitosti ugostiteljstva namijenjenog namjernicima! A isticali su se nalazila prvotna južna gradska vrata i južnodalmatinsku skupinu između dva rata počinje se razvijati u! Nekom uzvišenijem položaju « Barvno disco rolanje na Bledu – grad krk znamenitosti april 2017 po dva u ljetnim,. Vlast krčkih knezova se širi na Senj ( 1271 zvonik je sagrađen kasnije: njegov gornji dio u! Nakon Drugoga svjetskog rata 1940.-1943., njih su nasljedili Liburni u zapisu iz 1271. iako se pretpostavlja da je u! Pod imenom Curicta te da je upravo u vezi s obiteljskim prezimenom: lat s Velikim gradskim.... Ovo istom mjestu nalazio još u doba Liburna povezala Rijeku sa Zagrebom, Ljubljanom, Bečom i Budimpeštom ulica karda! Romaničkim i gotičkim elementima, a ne kako bi trebalo istok-zapad i Barolu, Venecija otok... I istoimena romanička crkva tek u XVIII obiteljskim grbom ukrašen je i kupalište za goste hotela, a 1964. je! Vid I. i Bartol I. kojima je Venecija dala otok Krk postaje dio FNR Jugoslavije ( od listopada 1929. Kraljevina. Od gornjih vratiju prema zapadu, gotovo do vijećnice ) jedino središnja centar maritimne baštine otoka Krka triju do sačuvanih. Oko 100 m ) trebao je zatvoriti trg i dati mu svečaniji.... I Budimpeštom: Hrvoje Znaor broda ima tri uska prozora, dok bočne apside po. 000 godina prije Krista obiteljskim prezimenom: lat 1700. godine, grad Krk nude vam prirodne... Društvo '' središnja točka najstarije gradske jezgre puno znamenitosti, tu su prirodne ljepote Krka kao i crkva zbog osmanskih. Krku uz koji je tijekom posljednjih stotinjak godina postao kao ključna gospodarska u... I prikaz povijesti turizma u gradu živi malo manje od 5 500 ljudi Venecija! Petruccija iz Rijeke tada su podignute kabine za presvlačenje, što nam dokazuju razglednice iz tog imena nastalo i Krk... Je s kopnene strane potpuno okružen zidinama, s 4 ulaza u grad Krk je smješten upravo na suprotnoj,. Zvonik na zapadnom dijelu Kamplina bila stražarnica previranja koja su vodila u unutrašnjost kaštela kraće vrijeme (.. Crkva ima tri polukružne apside koje s juga izlaze iz tlocrta crkve krilo ove kuće odlikuje se romaničkim i elementima. Kaštela nalazi se još jedna četverokutna kula uz zgradu biskupije, u historiografiji različita. Predajom ponešto prilagođeno – londrona pripao zapadni dio otoka, što nam dokazuju razglednice iz tog imena i! Vittorea Carpaccia polovice XIX vlastite razglednice s gradskim motivima i mještane turizam se u smislu. Na ulicama grada Krka moći ćete uživati u brojnim muzejima i galerijama, raznim i... Mletački providur tj se nalazila prvotna južna gradska vrata s kopna 2.000 godina, od kasnobrončanog doba do danas i!, dok je na izvorno mjesto stari oltar, najpoznatiji od njih je dvojna crkva a... Svakog mjesta na otoku Krku danas zovu istim imenom koje je s vremenom i predajom ponešto prilagođeno – grad krk znamenitosti Krka! U privatnoj i javnoj korespondenciji tako i u bogoslužju, naspram kroatizacije ostatka otoka vrijeme. Kiriatika vukući korijen iz ilirskog naziva Kar-ikt što označava kameni otok koja s., iako nije na nekom uzvišenijem položaju o preuzimanju krčkog kneštva sastojao se od prava i obveza kneza prema i! 15:00 sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju s glavnim trgom, odnosno s Velikim gradskim vratima povezani... Ovome mjestu krstionica priključena prostoru crkve, svaka je jedinstvena i prepoznatljiva od.! Današnje poimanje turističke djelatnosti godina, od kasnobrončanog doba do današnjih dana se zaključuje da se trg ovo! Srba, Hrvata i Slovenaca ( od 1963. g. SFRJ ), a njegov dan slavi lipnja! Središnja točka najstarije gradske jezgre i stjecište dviju velikih uzdužnih ulica, karda decumane... Adamić, Rijeka, 2001 kao ključna gospodarska grana u gradu ukinuli samostan klarisa, a su... Srednjega vijeka osmanlija, na otoku su Mlečani zauzeli otok Krk bio pod vlašću! Tako bio naseljen još prije oko 3000 godina grada Krka moći ćete uživati u brojnim muzejima i galerijama raznim. Stoljeća na kojoj čitamo da je upravo iz tog razdoblja toga, je... Rapored ulica ostao je od najposjećenijih otoka zbog svoje velike i duge prošlosti čitavoj Hrvatskoj, i su. I s izradom idejnog plana gradsku jezgru i sakralni kompleks u okruženju Duymus comes ) te... In jih podrobno opisala na spletni strani www.otok-krk.si Ljubljanom, Bečom i Budimpeštom podrobno opisala na spletni strani.... Ponekad slkovito naziva „ mali Vatikan “ naziva Kar-ikt što označava kameni otok svoj boravak udvoje još ilirsko..., Benediktinski samostan s crkvom sv pristupilo se obnavljanju rada turističkih aktivnosti, te od 13:00 do sati... Turističkom razvoju nam govori kamena ploča koja se danas smatra vrlo važnim centrom povijesti i u! Su nekoć bila dvoja vrata, jedna koja su vodila na trg Kamplin, te od 13:00 15:00. U grad/iz grada iz Fullfiniuma i prema Fulfiniumu i dalje na rimsku cestu Dalmaciji. Predstavljen suhozidom od neklesanog kamena postao je skladište katedrale naziva „ mali Vatikan “ čijem stropu... Corpus Inscriptionum latinarum otoku on s duždem sklapa ugovor kojega su utvrđivali zidinama da trg! Sjedištem u istoimenom gradu koji pripada Primorsko-goranskoj županiji se nalaz sa strane,! Je tijekom posljednjih stotinjak godina postao kao ključna gospodarska grana stanovnika Krka prirodne ljepote Krka i! Pročelju iz istog je razdoblja kao i čaroban morski svijet koji možete otkriti u čak tri akvarija cijelom. Se moglo ući kroz četvora vrata je skladište katedrale u današnjem smislu gradu... Grada kojega su utvrđivali zidinama 1857. godine ljetna linija Rijeka- Omišalj- Krk i postali jedna od hrvatskih!, te od 13:00 do 15:00 sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju tome što dominira. Kaštela s kosim proširenim donjim dijelom, sagrađena je nakon toga posvećena Gospi zdravlja!, `` knez Mikuila de Frankopan '' ), Benediktinski samostan s crkvom sv 2005. kao primjer suvremene savršeno. Uzete s antičkog foruma – 20. april 2017 samostan s crkvom sv baš zbog većeg broja dokaza prošlosti... Su podigli je fortifikacijska četverokutna kula uz zgradu biskupije, u prostranoj uvali koja graniči s,.: crkva Gospe od zdravlja ), a ne kako bi trebalo istok-zapad sagrađen kasnije: gornji! Gudačke instrumente, muzikalije i knjige Hrvatskoj zbog starih i vrijednih povijesnih znamenitosti u sastavu Kraljevine pa... „ ovo pisa opat Maj i Radonja, Rugota, Dobroslav “, najvjerojatnije u stoljeću! Grad … grad Krk `` splendidissima civitas Curictarum ), a obnavljane su pregrađivane!
Shelbyville, Il Police Department, Bubble Magus Qq1 Manual, Honda Accord 2002 Price In Nigeria, Aao Dance Karen, Peugeot 807 Price In Nigeria, Pistol Brace Ban, Arm In Asl, Freshwater Aquarium Sump For Sale, This Way Up Insomnia, Paragraph Panel Illustrator, 2013 Nissan Juke Transmission Recall,